ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİLGİ VE EĞİTİM SİSTEMİ

Ülkeler, enerji ithalatları ve kıt enerji kaynaklarına bağımlılıklarının giderek artması, iklim değişikliğinin sınırlandırılması ihtiyacı ve ekonomik krizlerin üstesinden gelebilmek için daha önce görülmemiş bir mücadele ile karşı karşıyadırlar. Bu mücadele ortamında, enerjinin verimli ve etkin kullanımı son derece değerli bir araç olarak görülmektedir. Ülkeler açısından daha enerji verimli bir ekonomiye geçiş, yeni teknolojik çözümlerin yayılmasını hızlandıracak, gelişmiş ekonomilerle rekabeti iyileştirecek dolayısıyla ekonomik gelişmeye hız verecektir. Bireylerin günlük yaşamlarında enerji verimliliği ve çevre farkındalıklarını yükseltmeleri ise bütçelerinde rahatlama sağladığı gibi, enerjiyi verimli kullanma alışkanlığı da gelecek nesillere aktarılabilen bir davranış şekli olacaktır.

Birliğimiz ile İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) işbirliğinde yürütülen Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Programı (TUSELOG) kapsamında, İsveç’ten Umeå Belediyesi ile Türkiye’den Bornova, Büyükçekmece, Karşıyaka ve Zeytinburnu Belediyelerinin ortak yürüttüğü proje enerji verimliliğinin önemine vurgu yapan çalışmalar yürüttü. Enerji kullanımı konusunda belediyelerde bilgi ve farkındalık artırılması, enerji verimliliği hakkında farkındalığın yaygınlaştırılması ve enerji kullanımının azaltılması amacıyla bilgilendirme yöntemleri geliştirildi ve Enerji ve Çevre Danışmanı Tülin Keskin’in uzman desteğiyle bu web-tabanlıEnerji Verimliliği Bilgi ve Eğitim Programı hazırlandı. Program, belediyelerimizin hem çalışanlarına hem de vatandaşlarına enerji verimliliği konusunda pratik ve faydalı bilgiler sunan bir mecra olmanın yanı sıra, Türkiye’deki tüm belediye çalışanlarının kendilerini sınayabileceği test modülleri de içermektedir. Test başlıkları altında, konuyla ilgili tüm bilgilerin verildiği bölümler sırayla okunduktan sonra teste başlanabilmekte ve başarı oranına göre diğer testlere geçilebilmektedir. Tüm testlerin sonucunda belediye çalışanlarımız başarı oranlarını gösteren sayfaya ulaşabilirler. Eğitim sitesineilgili olduğunuz kısımdan giriş yapabilirsiniz.

Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Programı
TUSELOG

Birliğimiz ile İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) işbirliğinde yürütülen Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Programı (TUSELOG), Türkiye’de yerel yönetişimin gelişmesini desteklemeyi amaçlar. Birliğimizin, Stratejik Planına uygun şekilde kapasitesini artırmak ve belediyelerimizin farklı konulardaki hizmet kapasitesini geliştirmek hedefiyle, 2012-2017 döneminde uygulanan TUSELOG kapsamında İsveç ve Türkiye’deki belediyeler arasındafarklı temalarda ortak projeler yürütülmüştür.

Enerji Verimliliği teması altında yürütülen pilot projeye İsveç’ten Umeå Belediyesi ile Türkiye’den Bornova, Büyükçekmece, Karşıyaka ve Zeytinburnu Belediyeleri dâhil olmuştur. “Enerji Verimliliği Önlemleri ve Kamu Farkındalığı Yaratma Yöntemleri”konusuyla hayata geçen proje, belediye çalışanlarına yönelik enerji eğitimi için ortak materyal ve web-tabanlı eğitim portalı geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu amaca ulaşmak için projede yer alan her pilot belediye, hem ulusal hem de yerel seviyedeki mevcut durumlarını, hedefleri ve enerji verimliliği konusundaki çalışmalarını içeren bilgileri derlemiş; enerji verimliliği konusunda hem belediye çalışanlarına hem de halka yönelik olarak önerilerini içeren bu web sayfasını hazırlamıştır. Internet üzerinden vatandaş, paydaş ve kurum çalışanlarının günlük hayatlarında, ev ve işyerlerinde, kısacası hayatın her aşamasında kullanabilecekleri pratik bilgilerin yer aldığı bu eğitim programının kullanıcılarına yararlı olmasını dileriz.
Sık Sorulan Sorular