Program :

Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modelleri

Program Tarihi ve Saati:

16.01.2020 / 15:30 - 16:15

Program Salon:

Hattuşa Salonu

Program Konuşmacıları:

Muhammed Ali Güntay

Dijital Dönüşüm Uzmanı, TÜBİTAK